Bakgrunn og aktiviteter

Bo Henry Lindqvist er professor i statistikk ved Institutt for matematiske fag.

Se også engelsk side for mer informasjon.

Personlig hjemmeside.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gamiz, M. Luz; Kulasekera, K. B.; Limnios, N.; Lindqvist, Bo Henry. (2011) Applied Nonparametric Statistics in Reliability. Springer Science+Business Media B.V.. 2011. ISBN 978-0-85729-117-2. Springer Series in Reliability Engineering (-).

Del av bok/rapport

  • Lindqvist, Bo Henry; Kjølen, Susanne Hodneland. (2018) Phase-Type Models and Their Extension to Competing Risks. Recent Advances in Multi-state Systems Reliability: Theory and Applications.