Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:
- Eksamensavvikling
- Begrunnelser av karakterer, og klager på karakterer.