Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:
- Eksamensavvikling
- Begrunnelser av karakterer, og klager på karakterer. 
- PhD, innlevering av søknader om opptak
- PhD, Innlevering av phd-avhandlinger og planlegging av disputaser