Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Haugen, Veronica Gausel; Rogne, Bjørn Rune; Akselsen, Odd Magne; Thaulow, Christian; Østby, Erling. (2012) On Local Properties of Microstructures in Welding. Proceedings of the Twenty-second (2012) International Offshore and Polar Engineering Conference.
  • Rogne, Bjørn Rune; Thaulow, Christian. (2011) Investigation of Nanomechanical Test Methods on Arctic Steels. Proceedings of the Twenty-First (2011) International Offshore and Polar Engineering Conference.

Rapport/avhandling

  • Rogne, Bjørn Rune Sørås. (2014) Nanomechanical Testing of Iron and Steel. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2014. ISBN 978-82-326-0590-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (2014:339).