Bakgrunn og aktiviteter

Dr. Med.

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer

Forskningsaktivitet hovedsakelig innen ekkokardiografi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner