Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Mitt fagområde kalles kjemometri, der multivariat statistikk, maskinlæring og kunstig intelligens brukes for å løse kjemiske problemer. For tiden er min forskning fokusert på to hovedområder:

  • Hyperspektral dataanalyse
  • Struktur-aktivitetsrelasjoner

Min forskningsgruppe har nylig opprettet en lab for å ta opp hyperspektrale bilder, dvs. bilder der det er knyttet et helt spektrum til hver eneste pixel. Dette gjør at man ved hjelp av kjemometriske metoder kan trekke ut kjemisk informasjon for hver eneste pixel og danne såkalte kjemiske bilder.

Innen struktur-aktivitetsrelasjoner jobber vi for tiden med de novo konstruksjon av molekylstrukturer ved hjelp av genetiske algoritmer med tanke på at det skal brukes for å lage nye metallorganisk katalysatorer.

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner