Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Eriksen, Bjørn-Olav Holtung; Breivik, Morten; Brekke, Edmund Førland. (2019) Collision avoidance and motion control for autonomous surface vehicles. 2019. ISBN 978-82-326-4056-0.
  • Eriksen, Bjørn-Olav Holtung; Pettersen, Kristin Ytterstad; Syre Wiig, Martin; Krogstad, Thomas Røbekk. (2015) Horizontal Collision Avoidance for Autonomous Underwater Vehicles. 2015.