73594821
Sem Sælands vei 1, Bergbygget * B404

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Brattli, Bjørge. (1996) Kjemisk forvitring : forvitringsmekanismer, geologiske elementers løselighet og mobilitet, sekundære forvitringsprodukter, forvitring av silikatmineraler : et kompendium for studenter i ingeniørgeologi-løsmasser VK. 1996.
  • Brattli, Bjørge. (1993) Geologiens betydning for tilslagsmaterialenes kvalitet. 1993. Rapporter fra Institutt for geologi og bergteknikk & 28.

Del av bok/rapport

  • Liebel, Heiko; Huber, K.; Frengstad, Bjørn Syvert; Ramstad, Randi kalskin; Brattli, Bjørge. (2010) Rock core samples cannot replace thermal response tests : a statistical comparison based on thermal conductivity data from the Oslo Region (Norway). Renewable Energy Research Conference 2010 - Zero Emission Buildings.