Bakgrunn og aktiviteter

► Studiekoordinator INB

► Emne- og programadministrasjon:

►  Instituttets Blackboardkontakt

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Stugu, Ola Svein; Bjerkhagen, Anni. (2010) Midtbyplanen – en vissen knapphullsblomst?; Planen som styringsverktøy og endringsreguleringer i årene 1981 – 2009. 2010.