Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Hillestad, Birte; Robbins, Sissel Wuttudal; Husby, Olaf Anders. (2014) Norwegian on the Web. Workbook. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232104086.
  • Øvregaard, Åsta; Robbins, Sissel Wuttudal; Hillestad, Birte; Husby, Olaf Anders. (2012) Norwegian on the Web - Now. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 9788251928809.

Rapport/avhandling

  • Hillestad, Birte. (2003) NORSK SOM ANDRESPRÅK I ET UTTALEPERSPEKTIV En studie av vietnamesiske og somaliske kvinners mestring av norske vokaler - vokalkvalitet og vokalkvantitet. 2003.