Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta. (2020) Numerical simulation of pore pressure in rock joints during pressure transient in an unlined hydropower tunnel. ISRM International Symposium - EUROCK 2020.
  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta. (2019) Effect of pressure fluctuations in long-term stability of unlined pressure shaft at Svandalsflona Hydropower project, Norway. ARMS10 10th Asian Rock Mechanics Symposium The ISRM International Symposium for 2018, 29 Oct - 3 Nov, Singapore - proceedings.
  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta; Vereide, Kaspar. (2019) INSTRUMENTATION AND PORE PRESSURE MONITORING TECHNIQUE FOR UNLINED TUNNELS OF NORWEGIAN HYDROPOWER PROJECTS – A CASE STUDY. FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK-BERGMEKANIKK-GEOTEKNIKK.
  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta; Vereide, Kaspar. (2019) Method for monitoring of pore pressure in jointed rock mass of an unlined headrace tunnel subjected to varying power plant operation: A case study. Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development.
  • Neupane, Bibek; Panthi, Krishna Kanta. (2012) Assessment on potential Hydraulic Fracturing at Upper Tamakoshi High Pressure Tunnel in Nepal Himalaya. Tunnelling and Underground Space for a Global Society; World Tunnel Congress 2012; Proceedings.