Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har master i tysk og fransk fra Universitetet i Hamburg og er førstelektor i tysk ved institutt for språk og litteratur.

Jeg underviser i språkferdighetsemner i tysk, både på bachelor og på årsstudium.

 

Faglige interesser

  • tysk fagdidaktikk
  • tysk litteratur
  • studentaktiv undervisning
  • blended learning

 

Prosjekterfaring/verv etc

  • Tidlig start (fremmedspråk på barnetrinn)
  • Prosjektil
  • Styremedlem i dnsz (2006 - 2014)
  • Koordinator tyskseksjon

Språk

Jeg snakker tysk, engelsk, norsk og fransk og har basiskunnskap i italiensk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Nordland, Bettina. (2014) Norwegen und die europäische Sprachenpolitik. Zielsprache Deutsch. vol. 41 (1).

Bøker

  • Nordland, Bettina; Strümke, Ingrid; Ingrid Asmussen, Asmussen; Gravdal, Janne; Johansen, Geir; Ugland Mæland, Helene; Nervik, Astrid Cecilie. (2014) Lingua Planet Tekstsamling. Aschehoug & Co. 2014. ISBN 9788203348358.