Bernhard Müller

Professor Institutt for energi- og prosessteknikk
73593167
Kolbjørn Hejes vei 2, Strømningsteknisk * 316

Bakgrunn og aktiviteter

Professor of Computational Fluid Dynamics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Aasgrav, Elin; Johnsen, Sverre Gullikstad; Simonsen, Are Johan; Müller, Bernhard. (2017) CFD Simulations of Turbulent Flow in the Human Upper Airways. Progress in Applied CFD – CFD2017 Selected papers from 12th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.
  • Jordal, Maria Rolstad; Johnsen, Sverre Gullikstad; Dahl, Sigrid Kaarstad; Müller, Bernhard. (2017) Patient Specific Numerical Simulation of Flow in the Human Upper Airways for Assessing the Effect of Nasal Surgery. Progress in Applied CFD – CFD2017 Selected papers from 12th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.
  • Khalili, Mohammadtaghi; Larsson, Martin; Müller, Bernhard. (2017) Immersed boundary method for the compressible Navier-Stokes equations using high order summation-by-parts difference operators. Progress in Applied CFD – CFD2017 Selected papers from 12th International Conference on Computational Fluid Dynamics in the Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.