Bernhard Müller

Professor Institutt for energi- og prosessteknikk
73593167
Kolbjørn Hejes vei 2, Strømningsteknisk * 316

Bakgrunn og aktiviteter

Professor of Computational Fluid Dynamics

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport