Bakgrunn og aktiviteter

Sosial medisin: sosiale ulikheter i helse. Kvinnehelse: reproduktiv helse. Global helse:  gynekologisk cancer, Mosambik.

 

Stilling:

Førsteamanuensis emerita

Telefon:

+47 73 59 75 13

Mobiltelefon:

 

Fax:

+47 73 59 75 77

E-post:

berit.rostad@ntnu.no

Besøksadresse

Samfunnsmedisinbygget
Håkon Jarls gt. 11

Postadresse:

Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet
Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS)
7489 Trondheim

Tilhørighet

Det medisinske fakultet
Institutt for samfunnsmedisin
Instituttgruppe for sosialmedisin og arbeidsmedisin

Forskning

Aktuell forskning  om endringer i fertilitet over tid, prevalens infertilitet, endringer i infertilitet over tid , infertilitet og helse konsekvenser , basert på HUNT undersøkelsene.

Sosialmedisin/kvinnehelse : Sosial ulikhet i kvinners helse  (HUNT-undersøkelsene).

Avhandling, ph.d.:Social inequalities in women's health.

Global helse: Cervical cancer, Mozambique

Kvinnehelse: Psychosocial factors and their consequences for the course of pregnancy.  Master of Public Health,, NHV, Gøteborg.

Sosial gerontologi, Fra sykehjem til eget hjem .Hovedoppgave , Cand.polit.

Veileder for medisinstudenters hovedoppgave, Ba og Masterstudenter

Undervisning

Sosialmedisin : sosial - og kjønnsulikhet i helse, sosial gerontologi, rusmiddelmisbruk, medisinsk sosiologi,

Global helse: Afrikastudier om sykdom og helse (BA) ,  kvinne- og barns helse ,reproduktive helse, seksualitet, global folkehelse, innvandrere og flyktninger, menneskerettigheter, sykdom og kultur, krig og helse, fred og helse

Kvinnehelse : sosiale ulikheter i helse og dødelighet, risikofaktorer for reproduktiv kreft

PBL-veileder. 

Formidling Se Cristin

 

Vitenskapelige foredrag (Cristin)

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner