Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt ved HR-seksjonen for å støtte IKOM og IPH

 

 

Har du spørsmål som gjelder :

 • dine rettigheter og plikter som ansatt
 • ferie, permisjoner og sykefravær
 • pensjon
 • registrering i Paga

da må du gjerne ta kontakt med meg enten på min epost eller telefon.

Have you questions concerning:

 • your rights and duties as an employee
 • holiday, leave and sick leave
 • pension
 • Paga registrations

then do not hesitate to contact me either at my email or phone.

 

Mine arbeidsoppgaver innen HR-forvaltning:

 • Ha oversikt over gjeldene lover, regler og retningslinjer
 • Diskusjonspartner for ledere innen HR-spørsmål
 • Brukerstøtte i Paga web
 • Brukerstøtte MinTid
 • Støtte ved personalforvaltning