Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Prosjektledelse og administrativ koordinering for Masterprogram i skoleledelse og Rektorutdanningen ved NTNU, og de årlige nasjonale skolelederkonferansene  Skolen i digital utvikling og Ledelse og kvalitet i skolen

Utdanning

Universitetet i Trondheim, Cand.philol 

Yrkesbakgrunn

Lærer på ungdomstrinnet, leder og topptillitsvalgt i fagforening. Har siden 1996 arbeidt med viderutdanning for lærer og skoleledere knyttet til store skolereformer og andre større nasjonale satsinger, utviklingsprosjekter og konferanser

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Birkeland, Narve F.; Sellereite, Bente; Halvorsen, Kjell Atle. (1998) Kvalitetsutvikling i etter- og videreutdanningen. 1998. ISBN 82-562-4523-9.