Bente Olsen

Høgskolelærer/øvingslærer Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412790
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Fysioterapeut utdannet ved Mensendieck utdanningen i Oslo. Jobber 40 % ved program for fysioterapiutdanning. Har egen klinisk praksis ved Frisk fysioterapi.