Bakgrunn og aktiviteter

Leder av enhet for internasjonalisering ved NTNU i Gjøvik. Jeg har en bakgrunn med hovedfag i sosialantropologi fra NTNU, og har siden 2006 jobbet med internasjonalisering i høyere utdanning. Siden 2008 har jeg vært leder av enhet for internasjonalisering i Gjøvik.

Mine arbeidsområder er:

  • Koordinerende rolle mot internasjonal seksjon ved NTNU i Trondheim og eksternt mot partnere
  • Kontaktperson for internasjonalisering mot institutt for helsevitenskap (IHG). Dette omfatter mobilitet, avtaler, prosjektsøknader med mere.
  • Koordinator for Nordlink-nettverket på sykepleie
  • Avtaler med internasjonale samarbeidspartnere utenfor EU/EØS
  • Kontaktperson for INTPART, NORPART, UTFORSK, PANORAMA, NORDPLUS.
  • Strategi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Langøien, Lars Jørun; Rønningen, Bente. (2006) "The world is not enough". 2006. ISBN 8291782075.