Bakgrunn og aktiviteter

Mastergrad fra Ingeniørvitenskap og IKT våren 2016, med hovedprofil IKT & marin teknikk. Masteroppgaven omhandler simuleringer og eksperimentelle forsøk av autonom banefølging under vann for en fjernstyrt undervannsdrone (ROV). 

Som stipendiat er forskningsområdene mine autonomi, banefølging og baneplanlegging for ubemannede undervannsfartøy, samt bruk av disse til utførelse av autonome inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner innen havbruk. 

Veileder: Ingrid Schjølberg

Medveileder: Ingrid B. Utne

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Arnesen, Bent Oddvar; Schjølberg, Ingrid. (2016) Underwater path-following for a Videoray Pro 4 ROV. 2016.