Bakgrunn og aktiviteter

Faglig bakgrunn:

Bachelorgrad i Økonomi, University of Texas at Austin - 2008

Mastergrad i Økonomi (i Fornybarenergi Teknologi / Miljøledelse), University of Jyvaskyla, Finland - 2011

---

Ben Toscher er stipendiat ved Norges Teknisk-naturligvitenskapelige Universitet. Han er  knyttet til SFU Engage, et senter for fremragende utdanning. Senteret er dedikert til engasjert utdanning gjemmon entrepenørskap. Ben forsker inni entreprenøriell læringsprosseser og entreprenørskapsutdanning i musikk og kunst utdanningskontekster. Hans forskning har blitt publisert i internasjonale fagfellevurdert publiseringskanaler, blant annet  Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts, The Journal of Arts Management, Law, and Society, The International Journal of Education and the Arts, og Social Enterprise Journal.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019