Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet cand.med. med forskerlinjetillegg våren 2018. Stipendiat fra høsten 2018 og forsker på trening i forbindelse med åpen hjertekirurgi.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner