Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver
 

  • Arrangementsledelse: planlegging (mål, budsjettering),  organisering (milepælsplan,  kontrakter), markedsføring,  gjennomføring og evaluering
  • Lederstøtte
  • Nettverksbygging, representasjon og besøk til fakultetet
  • Prosjektarbeid