Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

2020

2019

  • Saad, Aya; Stahl, Annette. (2019) AILARON - Autonomous Imaging and Learning Ai RObot identifying plaNkton taxa in-situ. Geilo Winter School 2019: Learning from Data . SINTEF; Geilo. 2019-01-20 - 2019-01-25.