Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Baudouin, Axel. (2018) La ROUTE D`ADDIS-ABEBA 1912. L'Harmattan. 2018. ISBN 978-2-343-15163-2.
  • Baudouin, Axel. (1998) Fjernanalyse med satellittbilder. Prinsipper og metoder. 1998.

Del av bok/rapport

  • Abebe, Tatek; Gizaw, Shumete; Mekonnen, Teferi; Baudouin, Axel. (2013) Migrant children’s portfolio of street-based livelihoods in urban Ethiopia. Childhood and Local Knowledge in Ethiopia: Livelihoods, Rights and Intergenerational Relationships.

Rapport/avhandling

  • Baudouin, Axel. (2001) Kart og bilde, bind 2, kart og informasjonsbehandling. 2001. serie C NTNU.
  • Baudouin, Axel. (1997) Data quality and implementation of geographical information systems : a structural issue? : an experience from Mahaweli, System C area, Sri Lanka. 1997. TROPECOL papers (1).
  • Stene, Øyvind; Andersen, Øystein; Baudouin, Axel; Bratbergsengen, Kjell; Engstrøm, Jan Erik; Lund, Gisle Morisbak; Midtbø, Terje. (1997) Utvalet for vurdering av kart- og oppmålingsstudiet ved NTNU sin rapport - "Geomatikkstudiet". 1997.
  • Baudouin, Axel; Anker, Peder. (1984) Kartpersepsjon og edb-assistert kartografi. 1984. ISBN 82-539-0226-3.