Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Øfsti, Audun. (2017) Filosofiske forsøk. Om selvkritikk og selvbestemmelse - og tilpasnings ambivalens. Novus Forlag. 2017. ISBN 978-82-7099-877-7.
  • Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun. (2016) Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-840-1.
  • Øfsti, Audun. (2016) Universitetet - Lost in Traanslation? (Opptegnelser fra en overgang). 2016. ISBN 978-82-690620-0-7.
  • Øfsti, Audun. (2016) Universitetet - Lost in translation?. 2016. ISBN 978-82-690620-0-7.
  • Øfsti, Audun. (2015) Action, Word and Afterthought.Wittgenstein, Apel and the Metaintentional Logic of the Humanities. Lambert Academic Publishing. 2015. ISBN 978-3-659-33431-3.
  • Øfsti, Audun. (2015) Idenftikasjon av fysiske og sosiale fenomener. Novus Forlag. 2015. ISBN 978-82-7099-826-5.