Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2018) Trønderveven 2018. Tema: Immateriell kulturarv og kulturelt mangfold. Museumsforlaget AS. 2018. ISBN 9788283050585.
  • Tretvik, Aud Mikkelsen; Lium, Randi Nygaard. (2016) Trønderveven 2016: Folkelig kreativitet i Trøndelag. Museumsforlaget AS. 2016. ISBN 9788283050448.
  • Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine; Tretvik, Aud Mikkelsen. (2015) Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 9788283050189. Skrifter (3).
  • Tretvik, Aud Mikkelsen. (2014) Trønderveven 2014. Tema: Trøndelag 1814. Pirforlaget AS. 2014. ISBN 978-82-8287-042-9.
  • Tretvik, Aud Mikkelsen; Garberg, Ann Siri Hegseth; Lund, Arnstein; Pedersen, Susann Anett. (2013) Trønderveven 2013. Tema: Håndverk og småbedrifter. 2013. ISBN 978-82-90348-43-9.
  • Tretvik, Aud Mikkelsen; Wale, Astrid; Lund, Arnstein; Garberg, Ann Siri Hegseth. (2012) Trønderveven. Årbok Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum. 2012. ISBN 978-82-90348-42-2.