Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Tilknyttet Gruppe for Metadata og samlinger, Seksjon for samlinger og digitale tjenester, med katalogisering av materiale for NTNU UB.