Bakgrunn og aktiviteter

Atle Hannisdal

FT

Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Hannisdal, Atle. (2020) Tilsetningsstoffer, kjemisk konservering og merking. 2020.
 • Hannisdal, Atle. (2019) Mattrygghet, HACCP og risikostyring i næringsmiddelindustrien. 2019.
 • Hannisdal, Atle. (2018) Kvalitetsledelse i prøvings- og kalibreringslaboratorier. 2018.
 • Hannisdal, Atle. (2018) Kvalitetsledelse og internkontroll i næringsmiddelindustrien. 2018.
 • Hannisdal, Atle. (2018) Miljøledelse i næringsmiddelindustrien. 2018.
 • Hannisdal, Atle; Hemmer, Ellen. (2017) Kjøtt - teknologi. 2017.
 • Hannisdal, Atle. (2005) Lover og forskrifter innen kjøttproduksjon og kjøttforedling. 2005.
 • Hannisdal, Atle. (2005) Matforvaltningen i Norge. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Veiledning til merkeforskriften, tilsetningsstofforskriften og aromaforskriften. 2005.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Notat. Hospitering ved Gilde Bøndernes Salgslag i tidsrommet september - desember 2001 (konfidensielt). 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2001) Kjemisk konservering av matvarer. 2001.
 • Hannisdal, Atle. (2001) Merking av næringsmidler og tilsetningsstoffer til næringsmidler. Veiledning til merkeforskriften, tilsetningsstofforskriften mv. 2001.
 • Hannisdal, Atle. (2000) Pakking av kjøtt og kjøttvarer i modifisert atmosfære (MAP). 2000.
 • Hannisdal, Atle. (1999) Kort innføring i begrepene kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og internkontroll (IK-MAT). 1999.
 • Hannisdal, Atle. (1998) Lover og forskrifter innen næringsmiddelområdet. Merking av næringsmidler. Tilsetningsstoffer til næringsmidler. 1998.