Bakgrunn og aktiviteter

Atle Hannisdal

FT

Institutt for matteknologi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Hannisdal, Atle. (2005) Lover og forskrifter innen kjøttproduksjon og kjøttforedling. 2005.
 • Hannisdal, Atle. (2005) Matforvaltningen i Norge. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Veiledning til merkeforskriften, tilsetningsstofforskriften og aromaforskriften. 2005.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 2 Kvalitetsstyring forts. 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 3 Standarder for kvalitetsstyring (ISO 9000-serien). Standarder for miljøstyring (ISO 14000-serien). Sertifisering og akkreditering. 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 4 Internkontroll (IK-HMS/IK-MAT). 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 5 Revisjon. 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 6 Kvalitetsforbedring. 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 7 Miljøledelse/miljøstyring. 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Kvalitetsstyring og internkontroll i næringsmiddelindustrien, Del 8 Kvalitetsstyring av laboratorievirksomheten/analysearbeidet. 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2002) Notat. Hospitering ved Gilde Bøndernes Salgslag i tidsrommet september - desember 2001 (konfidensielt). 2002.
 • Hannisdal, Atle. (2001) Kjemisk konservering av matvarer. 2001.
 • Hannisdal, Atle. (2001) Merking av næringsmidler og tilsetningsstoffer til næringsmidler. Veiledning til merkeforskriften, tilsetningsstofforskriften mv. 2001.
 • Hannisdal, Atle. (2000) Pakking av kjøtt og kjøttvarer i modifisert atmosfære (MAP). 2000.
 • Hannisdal, Atle. (1999) Kort innføring i begrepene kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og internkontroll (IK-MAT). 1999.
 • Hannisdal, Atle. (1998) Lover og forskrifter innen næringsmiddelområdet. Merking av næringsmidler. Tilsetningsstoffer til næringsmidler. 1998.