Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom for Økonomiavdelingens EU-gruppe.

Prosjektstøtte for prosjekter innen EUs rammeprogram for forskning:

- 7.rammeprogram (FP7)

- Horisont 2020 (H2020)

 

Arbeidsoppgaver:

- Budsjettering av EU-prosjekt i søknad- og oppstartsfase

- Økonomisk rapportering og oppfølging av EU-prosjekt