Bakgrunn og aktiviteter

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Fast/variabel lønn
  • Reiseregninger
  • Attestant variabel lønn og reise for sentraladministrasjonen
  • Sjekkutbetaling
  • Brukerstøtte 2.linje