Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver er vesentlig knyttet til økonomi.

Prosjektøkonom - for  eksterne bidrag- og oppdragsprosjekter og laboratorieprosjektet.