Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Studentveiledning
  • Studieprogrammene Elektronikk og Kommunikasjonsteknologi
  • Studieplanarbeid sivilingeniørstudiene
  • Dispensasjonssaker
  • Utenlandsopphold