Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med utvikling av kontrollalgoritmer for autonome skip. I autonome maritime operasjoner, vil avanserte kontrollsystem ta over oppgaver som en operatør tradisjonelt har gjennomført. Dette introduserer dynamikk i kontrollsystemet som må analyseres. Forskningstema inkluderer:

• Formelle metoder for å analysere dynamikk i autonome kontrollsystem
• Sjøtilstandsestimering
• Hybrid kontrollteori anvendt på marine fartøy
• Matematisk modellering av marine fartøy

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015

  • Brodtkorb, Astrid H.; Nielsen, Ulrik Dam; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) Sea state estimation using model-scale DP measurements. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
  • Brodtkorb, Astrid H.; Teel, Andrew R.; Sørensen, Asgeir Johan. (2015) Sensor-based Hybrid Observer for Dynamic Positioning. CDC 2015 - 54th IEEE Conference on Decision and Control, Proceedings.

2014

  • Brodtkorb, Astrid Helene; Sørensen, Asgeir Johan; Teel, Andrew R.. (2014) Increasing the Operation Window of Dynamic Positioned Vessels Using the Concept of Hybrid Control. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 1A: Offshore Technology San Francisco, California, USA, June 8–13, 2014.