Bakgrunn og aktiviteter

Om:

Asle Joachim Tomstad fullførte våren 2017 sitt 5-årige mastergrad studium ved Produktutvikling og produksjon, med spesialisering innen beregningsmekanikk.

Høsten 2017 startet Asle som PhD stipendiat ved SIMLab - FractAl, med tittelen "Kvasi-statisk og dynamisk duktilt brudd ved lav triaksialitet i aluminiumlegeringer" på doktorgradsprosjektet.