Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Leder Bibliotekseksjon for humaniora, samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU Universitetsbiblioteket.

Seksjonen består av tre bibliotek: Biblioteket Dragvoll, Lysholmbiblioteket og Musikkbiblioteket.
Vi leverer bibliotektjenester til Det humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Jeg leder også NTNU Universitetsbibliotekets arbeidsgruppe for fag- og forskningsstøtte. 
 

Bakgrunn

Jeg begynte ved NTNU Universitetsbiblioteket i mars 2020 og var tidligere kommunikasjonsleder i Artsdatabanken. Før dette har jeg jobbet med kommunikasjon og digitale tjenester i flere offentlige virksomheter, og jeg har også bakgrunn som teknologijournalist. 

Av utdanning har jeg en mastergrad i økonomi og ledelse (MBA), to-årige studier i journalistikk, emner i systemutvikling og bachelorutdanning i historie og filosofi.