41919902 Trondheim, Dragvoll/Kalvskinnet/Olavskvartalet