Bakgrunn og aktiviteter

 Mine arbeidsoppgaver:

  • kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte

  • nettredaktør for Det humanistiske fakultet og tilhørende institutter

  • ledelse av HFs nettredaksjon

  • forskningsformidling og pressekontakt

  • internkommunikasjon

  • studentrekruttering på nett

  • ansvar for fakultetets kanaler i sosiale medier

Kompetanse og interesseområder:

Jeg er særlig opptatt av forenkling og innholdsstrategi på nett, slik at de som bruker nettsidene skal finne det de trenger og leter etter.

Jeg er også opptatt av forskningsformidling, og jobber for at nytt fra våre forskningsmiljøer skal nå ut til et større publikum.

Utdanning:

Cand.philol. (hovedfag) i medievitenskap: visuell kultur.
I tillegg utdanning innen musikkvitenskap og samfunnsvitenskapelige fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hoel, Aud Sissel; Berg, Åshild. (2007) LYDSPOR en studie av lyd som meningsbærende og autentisitetsskapende virkemiddel i dokumentarfilm. 2007.