Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2010) The Concurrent E-Learning Design Method. Association for the Advancement of Computing in Education. 2010. ISBN 1880094797.
 • Staupe, Arvid; Haugen, Harald. (2009) PITFALLS ALONG THE PATH FROM INNOVATIVE IDEAS THROUGHDEVELOPMENT TO THE MARKET. 2009. ISBN 978-972-8924-78-2.
 • Haugen, Harald; Ask, Bodil; Ask, Bodil; Songe Paulsen, Eva; Fagerheim, Anne Lise; Hjeltnes, Thorleif; Staupe, Arvid. (2000) SULDAL - SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø. Unipub forlag. 2000. ISBN 82-7947-007-7.

Del av bok/rapport

 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid; Hjeltnes, Tor Atle. (2013) Principles of Concurrent E-Learning Design. Enterprise Resource Planning Models for the Education Sector: Applications and Methodologies.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid; Maribu, Geir Magne. (2012) Prescriptive Approaches for Distributed Cooperation. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2010) Action Research Based Instructional Design Improvements. Norsk Informatikkonferanse.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2010) The Concurrent E-Learning Design Method. Global Learn Asia Pacific (Global Learn) 2010, proceedings of.
 • Staupe, Arvid; Haugen, Harald. (2009) Ambitious Educational Projects as Driving Force for Software Development. ED-MEDIA 2009 World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.
 • Staupe, Arvid; Haugen, Harald. (2009) Ambitious Educational Projects as Driving Force for Software Development. ED-MEDIA 2009 World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.
 • Staupe, Arvid; Strand, Knut Arne. (2009) Nettbasert læring og suksessen bak etablering av nytt næringsliv. Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt.
 • Staupe, Arvid; Strand, Knut Arne. (2009) Nettbasert læring og suksessen bak etablering av nytt næringsliv. Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt.
 • Strand, Knut Arne; Staupe, Arvid. (2009) To Provide Online Distance Learning as a Portfolio of Services. ED-MEDIA 2009 World Conference On Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.
 • Staupe, Arvid; Haugen, Harald. (2008) Pitfalls along the Path from Innovative Ideas through Development to the Market. Proceedings of IADIS International Conference of e-Society 2008.