Bakgrunn og aktiviteter

Om meg Fødd 1954. Siv. ing. NTH 1979, Institutt for husbyggingsteknikk Hovudoppgåve Motstraumstak. Bruk av himling/tak som kombinert varmelager/varmesystem.

Om meg

 Fødd 1954.

Siv. ing. NTH 1979, Institutt for husbyggingsteknikk

Hovudoppgåve Motstraumstak

Omhandlar bruk av himling/tak som kombinert varmelager og isolasjon. Under drift blir U-verdien til taket med 200 mm isolasjon ca 0,02 W/m2K når ein trekker 2m3 luft per m2 og time gjennom den.

Arbeidserfaring:

1980-83 Vit.ass. Institutt for husbyggingsteknik

1983 -1984 Siv.ing. A.R. Reinertsen

1984 -  DD Amanuensis ved institutt for husbyggingsteknikk => institutt for bygg- og anleggsteknikk => Institutt for bygg, anlegg og transport.

Arbeidsopppgåver i gruppe for bygnings og materialteknikk:

Underviser innanfor fagfelta: varme og fukttransport i bygningar og grunnleggjande bygningsakustikk.

TBA4125 Prosjektering, BM4

TBA4160 BYGNINGSFYSIKK, grunnkurs

TBA4165 Bygningstekniikk

TEP4235 ENERGIBRUK I BYGNINGER

Landsbyleiar i "Eksperter i team" i 5 år

Rettleier i prosjekt-og hovudoppgåver

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Dalehaug, Arvid. (1993) Dynamic insulation in walls. 1993. Research report / Hokkaido Prefectural Cold Region Housing an Research Institute & 53.

Del av bok/rapport

  • Dalehaug, Arvid; Agnalt, Magne; Geving, Stig. (2014) Smart vapour barriers in passive house walls - a way to make the structure more moisture robust?. Proceedings of the 10th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2014).
  • Dalehaug, Arvid; Geving, Stig; Gaare, Maret; Løtveit, Kirsti; Holme, Jonas. (2013) Laboratory investigation of drying of built-in moisture in wood frame walls at passive house level. 2nd Central European symposium on building physics. Vienna, Austria, September 9-11, 2013. Contributions to building physics.
  • Dalehaug, Arvid; Solheim, Siri Birkeland; Geving, Stig. (2012) Overheating in passive houses compared to houses of former energy standards. PassivhusNorden 2012.
  • Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild; Time, Berit; Skogstad, Hans Boye; Dalehaug, Arvid. (2011) Properties, requirements and possibilities for traditional, state-of-the-art and future thermal building insulation materials and solutions. Proceedings of the 9th Nordic Symposium on Building Physics, NSB 2011.
  • Dalehaug, Arvid; Thue, Jan Vincent. (2007) Lufttetthet og infiltrasjonstap. Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave.
  • Thue, Jan Vincent; Dalehaug, Arvid. (2007) Varmeisolering. Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave.
  • Dalehaug, Arvid; Aunrønning, Ole; Time, Berit. (2005) Measurement of water retention properties of plaster. A parameter study of the influence on moisture balance of an external wall construction from variations of this parameter. Proceeding of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Volume 1.

Rapport/avhandling

  • Gustavsen, Arild; Thue, Jan Vincent; Blom, Peter; Dalehaug, Arvid; Aurlien, Tormod; Grynning, Steinar; Uvsløkk, Sivert. (2008) Kuldebroer – Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk. 2008. ISBN 978-82-536-10375.
  • Oustad, Mikkel; Dalehaug, Arvid. (2005) Kontroll av Delmhorst 25, fuktmåleinstrument for trevirke. Byggforsknotat nr 70, 2005. 2005.