Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Hepsø, Arve. (2008) Narrativ skriving i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Å skrive i alle fag.

Rapport/avhandling

  • Hepsø, Arve. (2008) Hvordan forholder skriving i samfunnsfag seg til målene i læreplanverket?. 2008.