Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er fysioterapeut og ph.d. kandidat ved programmet for medisin og helsevitenskap i forskningruppen Geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS) ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Gjennom ph.d. prosjektet mitt skal jeg foreta en evaluering av Sterk og Stødig - et lavterskel fallforebyggende gruppetreningstilbud for hjemmeboende eldre som per i dag er implementert i over 60 norske kommuner.

Har du noen spørsmål angående Sterk og stødig? Ønsker du starte Sterk og stødig grupper i din kommune? Ønsker du å bli sertifisert Sterk og stødig instruktør? Ønsker du å finne en Sterk og stødig gruppe nær deg? Ta gjerne kontakt!

Som en del av mitt pliktarbeid i Fysioterapitjenesten i Trondheim kommune jobber jeg inn i prosjektet Fortsatt aktiv! som er et utviklingsprosjekt i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse med midler fra Stiftelsen Dam hvor vi knytter sammen tiludene Aktivitetsvenn og Sterk og stødig for å utvikle et tilbud til hjemmeboende personer med kogitiv svikt og demens.

Utdanning

  • Fysioterapeut, Høgskolen i Sør Trøndelag, 2011
  • Master i Klinisk helsevitenskap, NTNU, 2018

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner