Bakgrunn og aktiviteter

Undervisnings- og forskningsområde

Helseledelse med innretning mot organisatorisk kompetanse hos helsepersonell og temaer som samhandling, klinisk (faglig) ledelse, endring og kvalitetsforbedring, og mot organisatorisk helse i helsetjenesteorganisasjoner og temaer som arbeidshelse, folkehelse og bærekraftig ledelse.

Utdanning

PhD i sosiologi (Aalborg Universitet), Cand.polit. i helsevitenskap (Universitetet i Bergen), inkludert sykepleier- og diakoniutdanning.

PhD-avhandling

Orvik, A. (2016). Conceptualizing organizational health: Public health management and leadership perspectives. PhD-thesis. Aalborg University. http://vbn.aau.dk/files/242780533/PHD_Arne_Orvik_E_pdf.pdf

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/316404898/PHD_Arne_Orvik_E_pdf.pdf

Vitenskapelig og faglig arbeid (utvalg)

Tidsskriftpublikasjoner

Aglen, B., Sørø, V., Orvik, A. & Hauan, G. (2018). Preceptorship during health personnel students’ clinical studies in nursing homes - An institutional perspective on an intervention. Nursing Open, 6 (1). Doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.197

Eriksson, A., Orvik, A., Strandmark, M., Nordsteien, A. & Torp S. (2017). Management and leadership approaches to health promotion and sustainable workplaces: A scoping review. Societies, 7 (14). Doi: https://doi.org/10.3390/soc7020014

Orvik, A. (2017). Values and strategies: management of radical organizational change in a university hospital. The International Journal of Health Planning and Management, 32 (2): 11, pp. 114-132. Doi: https://doi.org/10.1002/hpm.2332

Orvik, A., Nordhus, G.E.M, Bihari Axelsson, S. & Axelsson, R. (2016). Interorganizational collaboration in transitional care - A study of a post-discharge programme for elderly patients. International Journal of Integrated Care, 6; 16 (2):11. Doi: https://www.ijic.org/articles/10.5334/ijic.2226/

Orvik, A., Vågen, S.R., Bihari Axelsson, S. & Axelsson, R. (2015). Quality, Efficiency and Integrity: Value Squeezes in Management of Hospital Wards. Journal of Nursing Management, 23, 65-74. Doi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jonm.12084#references-section

In Spanish: Orvik, A., Larun, L., Berland, A. & Ringsberg, K.C. (2013). Situational Factors in Focus Group Studies: A Systematic Review. International Journal of Qualitative Methods, 12: 338-358. Doi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/160940691301200116

Orvik, A., Larun, L., Berland, A. & Ringsberg, K.C. (2014). Factores situacionales en estudios de grupos focales: una revisión sistemática. Paradigmas, 6 (2): 87-127. Doi: https://issuu.com/unitec-cpa/docs/pv6n2

Orvik, A., Dellve, L. & Eriksson, A. (2013). Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Socialmedicinsk tidskrift, 6: 848-856. Doi: http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1083

Orvik, A. & Axelsson, R. (2012). Organizational health in health organizations – towards a conceptualization. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26: 796-802. Doi: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.00996.x

Papers, abstracts, muntlige presentasjoner og ledelse ved forskningskonferanser mv:

Orvik, A. (2018). Sustainable management and leadership in health care organizations through organizational health. Oral paper at The 12th NOVO Symposium, National Institute for Health and Welfare (THL), Helsinki, 15-16 November.

Orvik, A. (2018). Organizational health: A lesson at NIVA (Nordic Council of Ministers) PhD-course: Health Promoting and Sustainable Leadership, Stockholm 9th – 11th of October 2018. Invited.

Orvik, A. (2017). Towards sustainable workplaces in health care organizations. Oral paper at The 11th NOVO Symposium, Gothenburg University, 9-10 November

Orvik, A. & Crawford, P. (2017). Promoting sustainable health care through health humanities and organizational health.  The 25th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. University of Vienna, Austria, 12-14 April.

Orvik, A. (2016). Sustainable strategies in radical organizational change. Oral presentation at Next Society, Norwegian University of Technology and Science, Trondheim, September 27-29.

Orvik, A. (2015). Sustainable management strategies in a HPH hospital in radical change. Abstract and oral presentation. The 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. Oslo, June 10-12.

Orvik, A. (2015). Chairing of a session at The 23rd International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. Oslo, June 10-12, 2015: Promoting staff health through comprehensive occupational health management approaches.

Orvik, A. (2014). Health promoting leadership through organizational health in health care institutions. Abstract and oral presentation. Next Health, Health Promotion Research - an International Forum, Trondheim, August 25-27. 

Orvik, A. & Vågen, S.R. (2010). Between quality and efficiency: hospital ward managers’ handling of quality deviations. Paper and oral presentation at the European Health Management Association, Annual Conference, Lahti, 30th June - 2nd July.

Orvik, A. (2009). Promoting organizational health in health organizations: a preliminary conceptualization.  Poster and oral presentation at The 6th Nordic Health Promotion Research Conference: The Role of Health Promotion in the Transition of the Nordic Welfare States, Gothenburg, 20th – 22th August.

Orvik, A. (2008). Organizational health: a public health management issue? Paper and oral presentation at the 3rd Nordic Workshop on Health Management and Organization, NOHRnet, Dec. 4th-5th, Uppsala University.

Bok

Orvik, A. (2015). Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bokkapittel

Orvik, A., Fløtten, K. & Haugstvedt, K.T. (2016). Helsefremmende sykehus og helsetjenester – illustrert ved tre eksempler.  I: Rannestad, T. & Haugan, G. (red.) Helsefremmende arbeid i spesialisthelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Rapport

Axelsson, R., Bihari Axelsson, S., Nordhus, G.E.M. & Orvik, A. (2011). Evaluering av forsøksverksemd med etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter. Høgskolen i Ålesund, Rapport nr. 1/2011.