Bakgrunn og aktiviteter

Mitt store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for for verdiskaping.

Jobb

 • Professor sosiologi NTNU fra 2004
 • Professor II sosiologi NTNU fra 1999.
 • 1. amanuensis BI og Norges Markedshøyskole 1990-2004
 • 1. amanuensis Statens bibliotek og informasjonshøgskole 1985-1990
 • Leder Ungdomsinformasjonen Oslo kommune
 • Forsker Helseetaten i Oslo kommune
 • Vitenskapelig assistent Institutt for samfunnsforskning, Oslo
   

Utdanning

 • Dr.Polit. medievitenskap Universitetet i Oslo 1998.
 • Mag.art. familiesosiologi, Universitetet i Oslo 1982
 • Mellomfag kvinnesosiologi, Grunnfag psykologi, enkeltemner i pedagogikk og informatikk Universitetet i Oslo

Utermerkelser

 • Opptatt i Norsk Teknisk VitenskapsAkademi 2018
 • Utnevnt til Merittert underviser 2019