73559247
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Vik, Arne. (2014) Universal design for hearing and speech in educational buildings. Forum Acusticum. vol. 2014-January.

Rapport/avhandling