Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har arbeidet 25 år som bioingeniør i klinikk, hvorav de 10 siste som sjefbioingeniør. Ansatt som laboratorieleder ved ISB f.o.m. sept. 2009.

Mine arbeids- og ansvarsområder:

  • Laboratorieleder deltar i ISBs lederråd.
  • Koordinering av laboratoriedrift ved ISB
  • Innkjøp av utstyr og rekvisita
  • Utredninger og planlegging
  • Utarbeidelse og revisjon av prosedyrer.
  • Opplæring og godkjenning av personell som skal arbeide i ISBs laboratorier.
  • Oppfølging og drift av tekniske installasjoner i AHL 
  • Tildeling av kontorplasser
  • Kontaktpunkt mellom St. Olavs og NTNU i forhold til avtaler, arealspørsmål, teknikk og infrastruktur.
  • Medlem av husrådet for AHL