Arild N. Nystad

BRU21 koordinator Institutt for geovitenskap og petroleum
Petroleumsteknisk senter, Valgrinda

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Tjåland, Egil; Kvamsdal, Trond; Amundsen, Jørn Aslak; Lie, Knut-Andreas; Maincon, Philippe; Rønquist, Einar; Skjetne, Paal; Åstrand, Per-Olof; Nystad, Arild Normann. (2010) Computational Science and Engineering: Challenges and Opportunities. 2010. ISBN 978-82-995202-0-1.