Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Tjåland, Egil; Kvamsdal, Trond; Amundsen, Jørn Aslak; Lie, Knut-Andreas; Maincon, Philippe; Rønquist, Einar; Skjetne, Paal; Åstrand, Per-Olof; Nystad, Arild Normann. (2010) Computational Science and Engineering: Challenges and Opportunities. 2010. ISBN 978-82-995202-0-1.