Anton Evgrafov

Professor Institutt for matematiske fag
73550288
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 1038

Bakgrunn og aktiviteter

Anton Evgrafov's research interests primarily lie within numerical methods for and applications of non-linear programming and PDE-constrained optimizaiton in engineering, most notably topology and shape optimization.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Evgrafov, Anton. (2014) State-space reduced Newton's algorithm for topology optimization. OPT-i. 1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization.
  • Gravesen, Jens; Evgrafov, Anton; Nguyen, Dang Manh; Nørtoft, Peter. (2014) Planar Parametrization in Isogeometric Analysis. Mathematical Methods for Curves and Surfaces. 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers.