Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom SU: IPS, IPL, SA og IGE

•Oppfølging av BOA-prosjekter
•Utarbeidelse av budsjett (prising av tjenester og ressursestimater i søknadsfasen)
•Oppfølging av av sjekkliste og avklaring av egeninnsats
•Kvalitetssikring av kontrakt
•Opprettelse og oppfølging av prosjektet i Maconomy
•Periodisk regnskapsoppfølging og kontroll
•Regnskapsrapportering og –oppfølging, avvikshåndtering/forslag til omdisponeringer
•Økonomisk sluttrapportering og avslutning av prosjekt
•Opplæring av prosjektledere i aktuelle systemer og rutiner
 
 
Tlf 735 90433