Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Sosionom. Grunnfag i psykologi, mellomfag i religionsvitenskap, cand.polit i sosialt arbeid og PhD i helsevitenskap.

Arbeidserfaring etter sosionomutdanning: Barnevern, PPT, sosialkontor, friomsorg, ruskompetansesenter, forsker HUSK Midt - Norge. Høgskolelektor / førsteamanuensis i midertidig stilling ved Høgskolen i Sør- Trøndelag( HiST)  / vernepleierutdanningen 2013 - 2015. Førsteamanuensis i fast stilling ved HiST/ NTNTU fra 2015. 

Arbeidsoppgaver:  Ferdighetstrening i sosialt arbeid, praksisoppfølging, prosjektveiledning, oppgaveveiledning ( bachelor, master og phd- nivå), kurs i akademisk skriving,  - delansvarlig for emnene BSA 1001 (Sosialt arbeid som fag og profesjon ) og HSAR 3003 Bacheloroppgave .

Fag - og forskningsinteresser:  Rus, samfunn og kriminalitet, rus og sosialt arbeid, bolig - og velferdspolitikk, vitenskapsteori, overgangen barn - voksen i et individualistisk rettet samfunn, skolen som arena for utøvelse av sosialt arbeid.

Pågående prosjekter / publisering: 

Artikkel om unge mødre i kontakt med barnevernets og deres prosess mot voksentilværelsen ( sammen med Turid Midjo

Artikkel om  unge rusmiddelbrukere, bolig- og oppfølgingsbehov på veien mot voksenlivet      ( sammen med Riina Kiik)

 

Nettverk 

FORSA Norge

Kettil Bruun Society for epidemiological and social research on alcohol and drugs

International Consortium of Social Development

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Juberg, Anne. (2016) "Because I deserve it": Self- assured welfare claimant action amongst marginalized young adults( 18-23) as an intake to current tendencies in the newer Norwegian welfare state. The Welfare Society - an Aim for Social Development.

Rapport/avhandling

  • Juberg, Anne. (2014) When not too far gone: A pragmatic- reflexive approach to substance and crime prevention in consumer society towards indicated 16-18-year old adolescents. 2014.
  • Juberg, Anne; Kiik, Riina; Johansen, Per Erling. (2012) "Alt henger på boligen- vi får ikke gjort noe uten den": Sosialfaglige utfordringer blant ungdom ( 16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. 2012. ISBN 978-82-7570-266-9.
  • Juberg, Anne; Marthinsen, Edgar. (2011) Følgeforskning på "MIA - Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga". 2011. ISBN 978-82-7570-255-3.
  • Juberg, Anne; Marthinsen, Edgar. (2011) Utvärderingsrapport 2011: Følgeforskning på "MiA - Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga". 2011.
  • Juberg, Anne. (2005) Når Rusmiddelmisbrukere blir foreldre.En grasrotrapport. 2005. ISBN 82-994486-6-2.
  • Juberg, Anne; Friedrich, Eliassen, Grethe. (2004) Ta tak! : rus i skolen - et felles ansvar! : et rusforebyggende prosjekt med utgangspunkt i videregående skoler i Nord- og Sør-Trøndelag 2002-2004. 2004.
  • Juberg, Anne. (2002) "Livet selv kan gi det rette svar". 2002.