Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Cand.med. 1999 (NTNU). PhD 2017(NTNU). Spesialist i Immunologi og transfusjonsmedisin 2008.

Undervisning:  Medisinerstudenter IIAB (Transfusjonsmedisin), Immunologi (masterkurs). 

Forskning: Immunologiske prosesser ved allergiutvikling hos barn (PACT studien).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner