Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fominykh, Mikhail; Prasolova-Førland, Ekaterina; Stiles, Tore C; Borchgrevink, Petter Chr.; Krogh, Anne Berit; Linde, Mattias. (2017) Relaxation Training with Biofeedback in Virtual Reality: Discussion of Wearability. Proceedings from the Third Immersive Learning Research Network Conference IRLN 2017.
  • Fominykh, Mikhail; Prasolova-Førland, Ekaterina; Stiles, Tore C; Krogh, Anne Berit; Linde, Mattias. (2017) Conceptual framework for therapeutic training with biofeedback in Virtual Reality : first evaluation of a relaxation simulator. EdMedia 2017 : World Conference on Educational Media and Technology : June 20-23, 2017, Washington DC.