Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Braseth, Turid Aarhus; Røsvik, Anne Synnøve; Satinovic, Milka; Aadland, Einar. (2018) PROFESJONSETIKK FOR BIOINGENIØRAR OG RADIOGRAFAR. Det Norske Samlaget. 2018. ISBN 9788252194784.

Del av bok/rapport

  • Aas, Grete Hansen; Strand, Elin; Gjerde, Jennifer; Røsvik, Anne Synnøve; Sæbø, Per Christian; Bjørndal, Bodil. (2018) Effect of Whey and Herring Roe Protein administered as a supplement to young healthy adults – A pilot study. Blue Growth: Aquaculture, Fisheries, Market and Health Perspectives..
  • Cao, Yanran; Stene, Anne; Gansel, Lars Christian; Tuene, Stig Atle; Aas, Grete Hansen; Røsvik, Anne Synnøve. (2017) Natural Infection Induced Immune Response against Salmonid Alphavirus in Farmed Salmon. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen.

Rapport/avhandling